Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Feb 23rd

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Phim Phật Giáo Thần Đồng Tự Tại

Thần Đồng Tự Tại

Email In PDF

Nguyên Tác: HT Thánh Nghiêm - Pháp Cổ Sơn - Đài Loan

Diễn Viên Lồng Tiếng: Kiều Oanh - Anh Tuần - Thanh Hồng - Ngọc Châu - Thùy Tiên - Xuân Trang

Biên Dịch: Từ Hà