Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Dec 19th

Last update03:45:22 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Học Bài Giảng Thuyết Gảng Sám Quy Mạng (Tập 1)

Thuyết Gảng Sám Quy Mạng (Tập 1)

Email In PDF

Quảng Mẫn

Theo lời dạy của đức Phật Thích ca Mâu ni thì mỗi năm Ngài và hàng đệ tử của Ngài thường đi du phương hóa độ 9 tháng. 3 tháng còn lại đức Phật và Tăng chúng thường ở yên một chỗ, ít di chuyển đi nơi khác.

Và cứ tới mùa mưa thì muôn loài côn trùng sinh sôi, nảy nở, để hạn chế Tăng sĩ đi lại làm tổn thương đến côn trùng và cỏ cây…Nên hàng năm mùa an cư kiết hạ thường được bắt đầu từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 (âm lịch). Vì trong 3 tháng an cư này cũng là 3 tháng của mùa mưa nên đức Phật đã răn dạy cho hàng đệ tử của mình hãy ở yên một chỗ, hạn chế đi lại để giảm thiểu sự xâm hại côn trùng và cỏ cây. Chính vì thế cứ đến 3 tháng mùa mưa là Chư Tăng lại gạt bỏ tất cả mọi chuyện phận sự bên ngoài không cần thiết để chuyên tu trong 3 tháng an cư này.

Nhân mùa an cư kiết hạ PL 2556 – 2557. Vĩnh Minh Tự Viện cũng đã thành lập một trường hạ an cư nằm ngay trong lòng Tịnh xứ Hương Nghiêm (nay thuộc thôn Phú An – xã Phú Hội – huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng ) để  tạo điều kiện cho chư Tăng các nơi có thể đến tu tập cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Chư Tăng có thể thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức trong 3 tháng an cư kiết hạ này. Và từ đó, Vĩnh Minh Tự Viện cũng đã tổ chức khai giảng một lớp học gia giáo nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni trong trụ xứ Hương Nghiêm cũng như trong huyện Đức Trọng có cơ hội để góp nhặt thêm những kiến thức về giáo lý của đức Phật.

Lớp học được chia thành 2 trình độ mà chúng tôi tạm thời gọi là trình độ A và trình độ B. Trình độ A là dành cho những chú mới xuất gia gồm có các môn Hán Văn (ĐĐ.Thích Nguyên Lập), Quy Sơn Cảnh Sách (ĐĐ.Thích Minh Mẫn), Tỳ Ni Nhật Dụng (ĐĐ.Thích Nguyên Tâm), Kinh Trung Bộ (Sư cô Thích Nữ Huệ Phúc) giảng dạy. Lớp B dành cho những vị đã học qua trường lớp trung cấp Phật học hay các vị Tỳ-kheo lớn gồm có các môn Phát Bồ Đề Tâm Văn (ĐĐ.Thích Chánh Tín), Sám Quy Mạng và Chứng Đạo Ca (ĐĐ. Thích Nguyên Hiền). Đặc biệt ở lớp B có 2 bộ môn lớn mà chúng tôi đã ghi hình lại trong buổi giảng để chia sẻ cho quý vị Tăng Ni không có điều kiện theo học tại lớp học gia giáo Vĩnh Minh Tự Viện đó là môn Sám Quy Mạng và Chứng Đạo Ca do ĐĐ.Thích Nguyên Hiền trực tiếp giảng dạy. Và từ đây cứ mỗi thứ 2 đầu tuần thì chúng tôi sẽ upload lên một bài giảng trong một buổi học cho tới khi 2 bộ môn này kết thúc.

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Bài Giảng Sám Quy Mạng (Tập 1) - ĐĐ.Thích Nguyên Hiền