Vĩnh Minh Tự Viện

Friday, Dec 03rd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Học Bài Giảng

Cừa Giải Thóat

Email In PDF

Nghiệp:

Trong đạo Phật thường nói ý là căn bản của hành động và lời nói. Khi suy nghĩ điều thiện thì lời nói sẽ lành và hành động khắc đẹp. Nghiệp là một thói quen, có tất thảy ba nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý.

Cập nhật ngày Thứ năm, 24 Tháng 5 2012 09:04

Hình ượng Bánh Xe Trong Phật Giáo

Email In PDF

Trên lĩnh vực tín ngưỡng và văn hoá, bánh xe cũng là một biểu tượng rất phổ biến trong các truyền thống tôn giáo tại nhiều châu lục khác nhau. Đối với Đạo Phật, biểu tượng này đã trở thành một trong những hình ảnh tiêu biểu, thiêng liêng, và có ý nghĩa nhất cho sự hiện hữu cũng như sứ mạng của truyền thống tâm linh này đối với nhân loại trong hơn hai ngàn năm qua.

Kinh Pháp Hoa - Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

Email In PDF

Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại oai đức danh văn, cùng vô lượng vô biên bất khả xưng sổ chúng đại Bồ Tát từ phương Đông mà đến; các nước đi ngang qua khắp đều rúng động, rưới hoa sen báu, trỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc.

Cập nhật ngày Thứ bảy, 29 Tháng 6 2013 08:07

Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm

Email In PDF

Hôm nay đủ duyên chúng ta hội ngộ tại đây, trước hết tôi có lời thăm viếng tất cả Tăng Ni và Phật tử. Đối với các Phật tử lớn tuổi, đi chùa học đạo nhiều năm, bây giờ có dịp gặp lại thăm viếng nhau, tôi chúc mừng quí vị vẫn còn có mặt trên thế gian, còn đến chùa học đạo, thật là quí báu.

Cập nhật ngày Thứ ba, 22 Tháng 5 2012 08:31

Mục Đích Tu Phật

Email In PDF

Là người tu Phật, chúng ta phải biết Phật là gì? Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni phải không? Chữ Phật ở đây chỉ cho một con người đã được giác ngộ. Ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những người giác ngộ như Ngài cũng đều gọi là Phật. Cho nên nói tới tu Phật là nói tới sự giác ngộ.

Cập nhật ngày Thứ ba, 22 Tháng 5 2012 08:24

Ý Nghĩa Bờ Bên Kia

Email In PDF

Bờ bên kia dịch từ chữ Hán là đáo bỉ ngạn, tức đến bờ bên kia. Có người dùng từ hồi đầu thị ngạn nghĩa là quay đầu là bờ, từ này cũng khó hiểu, ít có người hiểu đúng. Bờ bên kia ở đâu và hồi đầu là gì?

Cập nhật ngày Thứ hai, 21 Tháng 5 2012 09:38

Trang 8 / 13