Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, May 20th

Last update05:58:26 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Nghi Lễ Tán Xấp Bài Ngã Kim Phụng Hiến

Tán Xấp Bài Ngã Kim Phụng Hiến

Email In PDF

Tán Xấp Bài Ngã Kim Phụng Hiến

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 


Thêm bình luận mới


Mã bảo vệ
Tạo lại