Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Oct 06th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Nghi Lễ Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chuẩn Tế

Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chuẩn Tế

Email In PDF
Mục lục bài viết
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chuẩn Tế
Ngu Doi Ha
Bai Ken
Tam Luan Cuu Chuyen
Thap Thu Lien Hoang
Thoet
Long Ngam
Nam Bang
Nam Ai
Bong, Ma Vu, Mang
Phu Luc Dich
Du Xuan
Phung Vu
Dang Dan Cung
Tất cả các trang

 

 

 

 

 

 

 

Thích Tánh Huệ

Theo GS Trần Văn Khê loại nhạc này vốn xuất phát từ nhã nhạc cung đình Huế, Phật Giáo đã sử dụng để làm nhạc thỉnh trong các Trai đàn Chẩn tế.

Nay xin được giới thiệu với Đại chúng để tùy nghi sử dụng. Thích Hạnh Tuệ sưu tầm.