Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Jun 16th

Last update05:58:26 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Thơ Thời Gian

Thời Gian

Email In PDF

Lương Thị Vân

Ngày hôm qua đâu rồi?
Đã chìm vào bóng mây?
Đã luồn qua kẽ lá
Cho đến ngày từ giã
Thế giới cõi ta bà

Ta cũng không bao giờ
Thấy lại ngày hôm qua
Nên bây giờ nhìn lại
Ta hãy nhìn nhau đi

Ta hãy nhìn nhau đi
Vì kiếp sau nếu có
Ta cũng đâu biết nhau
Ta cũng đâu gặp gỡ
Và nhớ nhau như giờ

Ta hãy nhìn nhau đi
Ta hãy nhìn nhau đi
Đừng khởi lòng thù hận
Chỉ có lòng từ bi.