Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Jan 29th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Âm Nhạc Phật Giáo Album Đạo Ca Của Phạm Duy - 2. Đại Nguyện

Album Đạo Ca Của Phạm Duy - 2. Đại Nguyện

Email In PDF
Mục lục bài viết
Album Đạo Ca Của Phạm Duy
1. Pháp Thân - Thái Thanh
2. Đại Nguyện
3. Chàng Dũng Sỹ Và Con Ngựa Vàng
4. Quán Thế Âm (Hóa Thân)
5. Một Cành Mai (TT)
6. Lời Ru Bú Mớm Nâng Niu
7. Qua Suối Mây Hồng
8. Giọt Chuông Cam Lộ
9. Chấp Tay Hoa
10. Tâm Xuân
Tất cả các trang

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.