Vĩnh Minh Tự Viện

Friday, Dec 03rd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Âm Nhạc Phật Giáo Album Lạy Phật

Album Lạy Phật

Email In PDF
Mục lục bài viết
Album Lạy Phật
1. Kinh Chú Đại Bi
2. Chắp Tay Niệm Phật
3. Nhành Dương Cứu Khổ
4. Bồ Tát Viên Dung
5. Mẹ Là Phật
6. Đức Thánh Tăng ANANDA
7. Hôm Nay Thầy Đi Xa
8. Một Niềm Hy Vọng
9. Đêm Xuân Cầu Nguyện
10. Như Ý Châu
11. Lạy Phật Con Trở Về
Tất cả các trang

Ca Sĩ: Đông Quân