Vĩnh Minh Tự Viện

Friday, Dec 04th

Last update02:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Âm Nhạc Phật Giáo Album Chỗ Về Nương Tựa

Album Chỗ Về Nương Tựa

Email In PDF
Mục lục bài viết
Album Chỗ Về Nương Tựa
1. Ánh Đạo Vàng
2. Bồ Đề Đạt Ma
3. Ngộ
4. Mừng Phật Đản Sanh
5. Mẹ Hiền Quán Thế Âm
6. Lời Nguyện Đêm Nay
7. Bông Hồng Dâng Mẹ
8. Về Với Phật
9. Tình Mẹ
10. Nguyện
11. Nhạc Phật A Di Đà
Tất cả các trang

Ca Sĩ: Gia Huy