Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Feb 23rd

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
41 Tri Hành Hợp Nhất _ Thích Nguyên hiền Giảng Phần 3 Thích Nguyên hiền 1664
42 Vai Trò Của Người Phật Tử Trong Thời Đại Mới _ Thích Nguyên Hiền Giảng Thích Nguyên hiền 1666
43 Video U Khê Đại Sư - Giảng Sư Thích Nguyên Hiền Thích Nguyên hiền 2167
44 Tứ Hoằng Thệ Nguyện TT Thích Nguyên Hiền 3203
45 Niệm Phật Và Vu Lan TT . Thích Nguyên Hiền 1721
46 Lời Khai Thị Của Liên Trì Đại Sư TT. Thích Nguyên Hiền 1692
47 Mông Sơn Thí Thực ( Video) TT Thích Nguyên Hiền 3758
48 Giải Nghi Về Tịnh Độ - TT Thích Nguyên Hiền Thích Nguyên Hiền 1646
49 Tín Hạnh Nguyện - TT. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1576
50 Xây Dựng Tịnh Độ - ĐĐ. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1600
51 Nguyện Lực Của Người Tu Tịnh Độ - TT. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1462
52 Lời khai Thị Của Hành Sách Đại Sư- ĐĐ. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1350
53 Lời khai Thị Của Triệt Ngộ Đại Sư - ĐĐ.Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1695
54 Lời khai Thị Tỉnh Am Đại Sư - ĐĐ. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1692
55 Lời khai Thị Của Trí Húc Đại Sư - ĐĐ. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1433
56 Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường - TT. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1416

Trang 3 / 3