Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Nov 18th

Last update06:30:55 AM GMT

Đường dẫn hiện tại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
41 Tri Hành Hợp Nhất _ Thích Nguyên hiền Giảng Phần 3 Thích Nguyên hiền 1614
42 Vai Trò Của Người Phật Tử Trong Thời Đại Mới _ Thích Nguyên Hiền Giảng Thích Nguyên hiền 1620
43 Video U Khê Đại Sư - Giảng Sư Thích Nguyên Hiền Thích Nguyên hiền 2104
44 Tứ Hoằng Thệ Nguyện TT Thích Nguyên Hiền 3127
45 Niệm Phật Và Vu Lan TT . Thích Nguyên Hiền 1678
46 Lời Khai Thị Của Liên Trì Đại Sư TT. Thích Nguyên Hiền 1649
47 Mông Sơn Thí Thực ( Video) TT Thích Nguyên Hiền 3683
48 Giải Nghi Về Tịnh Độ - TT Thích Nguyên Hiền Thích Nguyên Hiền 1607
49 Tín Hạnh Nguyện - TT. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1525
50 Xây Dựng Tịnh Độ - ĐĐ. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1548
51 Nguyện Lực Của Người Tu Tịnh Độ - TT. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1418
52 Lời khai Thị Của Hành Sách Đại Sư- ĐĐ. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1315
53 Lời khai Thị Của Triệt Ngộ Đại Sư - ĐĐ.Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1650
54 Lời khai Thị Tỉnh Am Đại Sư - ĐĐ. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1650
55 Lời khai Thị Của Trí Húc Đại Sư - ĐĐ. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1393
56 Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường - TT. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1369

Trang 3 / 3