Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Feb 19th

Last update10:45:41 PM GMT

Đường dẫn hiện tại TT.Thích Nguyên Hiền Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn

Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền

Thêm bình luận mới


Mã bảo vệ
Tạo lại