Vĩnh Minh Tự Viện

Friday, Sep 21st

Last update04:49:40 AM GMT

Đường dẫn hiện tại TT.Thích Nguyên Hiền Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn

Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền

Thêm bình luận mới


Mã bảo vệ
Tạo lại