Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Nov 18th

Last update06:30:55 AM GMT

Đường dẫn hiện tại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
21 Hạnh Phúc Một Thời Kinh Thích Nguyên Hiền 1097
22 Ươm Mầm Tín Thiện Thích Nguyên Hiền 1153
23 Duyên Khởi Và Đời Sống Thực Tiễn Thích Nguyên Hiền 1532
24 Lời Khai Thị Vĩnh Minh Đại Sư Thích Nguyên Hiền 1581
25 Nhận Thức Chính Mình TT.Thích Nguyên Hiền 1925
26 Vai Trò Người Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam Giảng Sư: Thích Nguyên Hiền 2875
27 10 Phương Pháp Trì Danh Hiệu Phật TT.Thích Nguyên Hiền 2027
28 7 Thứ Tâm Thù Thắng TT.Thích Nguyên Hiền 2018
29 Hám Sơn Đại Sư Thích Nguyên Hiền 2222
30 Phát Tâm Bồ Đề 2 Thích Nguyên Hiền 1849
31 Phát Tâm Bồ Đề 1 Thích Nguyên Hiền 2502
32 Thuyết Linh Trong lễ Bạt Độ Nhân Lễ bổ Nhiệm Trụ Trì Chùa kim Quang _ĐacLak Thích Nguyên hiền 2486
33 Mông Sơn Thí Thực Phần 8 _TT. Thích Nguyên Hiền Giảng Thích Nguyên hiền 1750
34 Mông Sơn Thí Thực Phần 7 _TT. Thích Nguyên Hiền Giảng Thích Nguyên hiền 1637
35 Mông Sơn Thí Thực Phần 6 _TT. Thích Nguyên Hiền Giảng Thích Nguyên hiền 1644
36 Mông Sơn Thí Thực Phần5_TT. Thích Nguyên Hiền Giảng Thích Nguyên hiền 1626
37 Mông Sơn Thí Thực Phần 4 _TT. Thích Nguyên Hiền Giảng Thích Nguyên hiền 1606
38 Mông Sơn Thí Thực Phần 3 _TT. Thích Nguyên Hiền Giảng Thích Nguyên hiền 1646
39 Tri Hành Hợp Nhất _ Thích Nguyên hiền Giảng Phần 1 Thích Nguyên hiền 1686
40 Tri Hành Hợp Nhất _ Thích Nguyên hiền Giảng Phần 2 Thích Nguyên hiền 1665

Trang 2 / 3