Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Feb 24th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Học Luật

Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Cương Giới

Email In PDF

1. Ý Nghĩa của Cương Giới.

Tiếng Phạn nói là sīma [1], có nghĩa là biên giới, biên thùy hay đường ranh phân chia hai khu vực khác nhau, như đường ranh phân chia giới hạn lãnh thổ của hai nước ở sát nhau chẳng hạn. Trong Hán văn, nó thường được nói gọn là giới. Ở đây chúng ta dùng từ cương giới, trong ý nghĩa thường dùng là giới hạn của lãnh thổ, hay biên cương, để chỉ khu vực hay môi trường sống chung hòa hiệp và các sinh hoạt tập thể của Tăng-già, được qui định bởi các đường ranh bao quanh theo sự chấp thuận tuyệt đối của Tăng đoàn qua những thủ tục Yết-ma.

Cập nhật ngày Thứ năm, 28 Tháng 6 2012 09:19

Luật Tạng Trong Tổ Chức Tăng Đoàn Ngày Nay Tại Việt Nam

Email In PDF

Tăng đoàn (Sangha) là những người nguyện sống với đời sống hoà hợp, để hổ trợ cho nhau thực hiện đời sống Giải thoát và Giác ngộ.

Cập nhật ngày Thứ bảy, 09 Tháng 6 2012 15:25

Sa Di Giới Và Sa Di Ni

Email In PDF

Sa di giới và Sa di ni giới

Cập nhật ngày Thứ bảy, 26 Tháng 5 2012 09:12

Cương Yếu Giới Luật

Email In PDF

Ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ là con đường duy nhất đưa đến Niết bàn an lạc. Muốn đến Niết-bàn an lạc mà không theo con đường này thì chỉ loanh quanh trong vòng luân hồi ba cõi.

Cập nhật ngày Thứ bảy, 26 Tháng 5 2012 08:29

Một Thời Truyền Luật

Email In PDF

Người học luật mà không hành trì, khó mà hiểu hết những điều được học có nghĩa lý gì. Trì luật, không phải chỉ sống thanh bạch một mình trên núi rừng với nai với khỉ, độc thiện kỳ thân. Luật, được Phật chế, với mục đích nhiếp tăng. Vị chưa từng sống nhiều năm trong tăng, chưa từng xử lý việc tăng, cũng khó mà hiểu hết giá trị những điều luật.

Cập nhật ngày Thứ hai, 30 Tháng 4 2012 19:59

Giới Học

Email In PDF

Giới học là một trong ba học: Giới, Định, Tuệ. Ba học còn được gọi là ba vô lậu học. Gọi là vô lậu học là vì ba học này đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc, đưa đến giải thoát mà không phải đưa đến các phước báo sanh thiên.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 22 Tháng 4 2012 17:10

Trang 3 / 5