Vĩnh Minh Tự Viện

Wednesday, Apr 17th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại

THỜ PHẬT CÚNG PHẬT

Email In PDF

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Video: Minh Quang

Cập nhật ngày Thứ sáu, 09 Tháng 6 2017 08:12

PHƯƠNG TRỜI THONG DONG

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền.

Nguồn: Chùa Giác Ngộ

Cập nhật ngày Thứ ba, 30 Tháng 5 2017 20:08

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Email In PDF

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Video: Minh Quang

Cập nhật ngày Chủ nhật, 21 Tháng 5 2017 09:41

Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư

Email In PDF

Phật thất 85

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 21 Tháng 5 2017 09:37

Tín Tâm Niệm Phật

Email In PDF

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Video: Minh Quang

 

Cập nhật ngày Chủ nhật, 21 Tháng 5 2017 09:37

Trang 2 / 13