Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Feb 24th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại

NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG

Email In PDF

Giảng Sư: Thích Nguyên Hiền

Quay Phim: Minh Quang

Cập nhật ngày Thứ ba, 16 Tháng 8 2016 20:03

Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền

Cập nhật ngày Thứ sáu, 11 Tháng 3 2016 20:34

Pháp Thoại Nhân Duyên

Email In PDF

Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông TráchThích Nguyên Hiền

Cập nhật ngày Chủ nhật, 01 Tháng 11 2015 07:21

Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách

Email In PDF

Thích Nguyên Hiền

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 22 Tháng 10 2015 09:12

Đạo Tính & Xã Hội Tính Trong Gia Đình Phật Tử

Email In PDF

HT. Thích Thái Hòa

Video: Minh Quang

Cập nhật ngày Thứ ba, 07 Tháng 7 2015 18:12

Trang 2 / 12