Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Feb 24th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại

Kinh Bốn Mươi Hai Chương _ TT Thích Phước Tịnh Giảng

Email In PDF

Kinh Bốn Mươi Hai Chương_ Chương  1 _ TT Thích Phước Tịnh Giảng

Tỳ Ni Nhật Dụng

Email In PDF

Tỳ Ni Nhật Dụng 1

Thuyết Linh Trong lễ Bạt Độ Nhân Lễ bổ Nhiệm Trụ Trì Chùa kim Quang _ĐacLak

Email In PDF

Thuyết Linh Trong lễ Bạt Độ Nhân Lễ bổ Nhiệm Trụ Trì Chùa kim Quang _ĐacLak

TT. Thích Nguyên hiền Giảng

Cập nhật ngày Thứ sáu, 18 Tháng 5 2012 13:47

Mông Sơn Thí Thực Phần 8 _TT. Thích Nguyên Hiền Giảng

Email In PDF

Mông Sơn Thí Thực Phần 8 _TT. Thích Nguyên Hiền Giảng

Cập nhật ngày Thứ sáu, 18 Tháng 5 2012 13:46

Mông Sơn Thí Thực Phần 7 _TT. Thích Nguyên Hiền Giảng

Email In PDF

Mông Sơn Thí Thực Phần 7 _TT. Thích Nguyên Hiền Giảng

Cập nhật ngày Thứ sáu, 18 Tháng 5 2012 13:45

Trang 6 / 12