Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Feb 27th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Quỹ Khuyến Học Tâm Thanh Quỹ Khuyến Học Tâm Thanh THÔNG TIN “HỌC BỔNG SINH VIÊN HIẾU HỌC” THUỘC QUỸ KHUYẾN HỌC TÂM THANH

THÔNG TIN “HỌC BỔNG SINH VIÊN HIẾU HỌC” THUỘC QUỸ KHUYẾN HỌC TÂM THANH

Email In PDF

A.   THÔNG TIN HỌC BỔNG
“Học bổng sinh viên hiếu học” là một chương trình giáo dục thuộc Quỹ Khuyến học Tâm Thanh. Học bổng này dành cho các sinh viên đang học hoặc đã được chấp nhận vào học tại các trường đại học, học viện trong và ngoài nước.

Sinh viên đạt học bổng này nếu không ngừng phấn đấu và đáp ứng các điều kiện theo quy định của Quỹ Khuyến học Tâm Thanh sẽ nhận được khoản chu cấp hàng năm nhằm trang trải một phần học phí và chi phí học tập cho đến khi hoàn thành chương trình đại học. Số tiền học bổng do Hội đồng điều hành quyết định cho từng trường hợp và được điều chỉnh hàng năm.

B.    THỦ TỤC XÉT TUYỂN
Các ứng viên nộp hồ sơ xin học bổng theo thời hạn được thông báo cho mỗi đợt xét tuyển.
Hồ sơ gồm có:
1.    Hồ sơ xin học bổng (theo Biểu mẫu BM01-KHTT).
2.    01 thư giới thiệu (theo Biểu mẫu BM02-KHTT).
3.    01 bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
4.    01 ảnh chân dung.
5.    Bản sao hồ sơ nhập học đại học (nếu chưa nhập học) hoặc bảng điểm các học kỳ đã qua (nếu đang học đại học);
6.    Bản sao các hồ sơ khác như giấy chứng nhận các thành tích trong học tập và phục vụ cộng đồng, giấy chứng nhận hoàn cảnh gia đình, bản thân v.v… (nếu có).
(Hồ sơ gửi bản scan qua email và gửi qua đường bưu điện)
C.    YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG
Những sinh viên đã được cấp học bổng phải thực hiện các thủ tục sau đây:
1.    Cuối mỗi học kỳ gửi báo cáo (theo Biểu mẫu BM03-KHTT) kèm bản sao kết quả học tập cho Hội đồng điều hành.
2.    Trong quá trình học tập nếu có những thay đổi về thông tin liên hệ hoặc các thay đổi khác liên quan đến chương trình học phải gửi báo cáo thông tin sinh viên (theo Biểu mẫu BM04-KHTT) về cho Hội đồng điều hành.
3.    Sau khi hoàn thành chương trình đại học gửi báo cáo (theo Biểu mẫu BM05-KHTT) kèm bản sao bằng đại học và một số hình ảnh tư liệu tiêu biểu thể hiện quá trình học tập của sinh viên.
(Hồ sơ gửi bản scan qua email và gửi qua đường bưu điện)