Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Feb 24th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói Bát Nước Của Ngài A-Nan

Bát Nước Của Ngài A-Nan

Email In PDF

Bát Nước Của Ngài A-Nan

Ven. Weragoda Sarada Maha Thero

Dịch giả: Cao Huy Thuần

Diệu Mỹ Đọc

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


Thêm bình luận mới


Mã bảo vệ
Tạo lại