Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Feb 24th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói Cuộc Đời Đức Phật

Cuộc Đời Đức Phật

Email In PDF
Mục lục bài viết
Cuộc Đời Đức Phật
Cuộc Đời Đức Phật - Đản Sanh
Cuộc Đời Đức Phật -Thơ Ấu Và Thiếu Niên
Cuộc Đời Đức Phật - Xuất Gia
Cuộc Đời Đức Phật - Những Nỗ Lực Đầu Tiên
Cuộc Đòi Đức Phật - Thành Đạo
Cuộc Đời Đức Phật - Truyền Bá Giáo Pháp Và lễ Bái 6 Phương
Cuộc Đời Đức Phật - Thành Ca Tỳ La Vệ
Cuộc Đời Đức Phật 8
Cuộc Đời Đức Phật 9
Tất cả các trang

Cuộc Đời Đức Phật

Giới Thiệu

{mp3remote}http://phapamgiaithoat.com/DieuNghiem_Doc/CuocDoiDucPhat000-GioiThieu.mp3{/mp3remoteThêm bình luận mới


Mã bảo vệ
Tạo lại