Vĩnh Minh Tự Viện

Friday, Jul 20th

Last update09:05:12 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
41 Tri Hành Hợp Nhất _ Thích Nguyên hiền Giảng Phần 3 Thích Nguyên hiền 1562
42 Vai Trò Của Người Phật Tử Trong Thời Đại Mới _ Thích Nguyên Hiền Giảng Thích Nguyên hiền 1576
43 Video U Khê Đại Sư - Giảng Sư Thích Nguyên Hiền Thích Nguyên hiền 2056
44 Tứ Hoằng Thệ Nguyện TT Thích Nguyên Hiền 3051
45 Niệm Phật Và Vu Lan TT . Thích Nguyên Hiền 1639
46 Lời Khai Thị Của Liên Trì Đại Sư TT. Thích Nguyên Hiền 1612
47 Mông Sơn Thí Thực ( Video) TT Thích Nguyên Hiền 3591
48 Giải Nghi Về Tịnh Độ - TT Thích Nguyên Hiền Thích Nguyên Hiền 1565
49 Tín Hạnh Nguyện - TT. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1477
50 Xây Dựng Tịnh Độ - ĐĐ. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1500
51 Nguyện Lực Của Người Tu Tịnh Độ - TT. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1365
52 Lời khai Thị Của Hành Sách Đại Sư- ĐĐ. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1271
53 Lời khai Thị Của Triệt Ngộ Đại Sư - ĐĐ.Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1611
54 Lời khai Thị Tỉnh Am Đại Sư - ĐĐ. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1607
55 Lời khai Thị Của Trí Húc Đại Sư - ĐĐ. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1346
56 Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường - TT. Thích Nguyên Hiền TT Thích Nguyên Hiền 1326

Trang 3 / 3