Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Oct 18th

Last update12:05:08 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Kinh Chú 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà

48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà

Email In PDF

48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà

Thích Trí Thoát Tụng

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


Thêm bình luận mới


Mã bảo vệ
Tạo lại