Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Oct 18th

Last update12:05:08 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Kinh Chú Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Email In PDF

Nam Mô A Di Đà Phật -Thích Trí Thoát Tụng

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 


Thêm bình luận mới


Mã bảo vệ
Tạo lại