Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Feb 24th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Âm Nhạc Phật Giáo

Phật là ánh từ quang

Email In PDF

Phật là ánh từ quang

Sáng tác : Thích Phi Long

Trình bày : Pháp Như

Cập nhật ngày Thứ tư, 03 Tháng 7 2013 08:57

Niềm an vui

Email In PDF

Niềm an vui

Sáng tác : Vũ Ngọc Toản

Cập nhật ngày Thứ tư, 03 Tháng 7 2013 08:58

Mẹ Hiền Quan Thế Âm

Email In PDF

Mẹ hiền Quan Thế Âm

Sáng tác:Xuân Hồng

Trình bày:Phan Đăng Hưng

Cập nhật ngày Thứ tư, 03 Tháng 7 2013 08:58

Lạy Phật Quan Âm

Email In PDF

Lạy Phật Quan Âm

Sáng tác:Hàn Châu

Trình bày:Nguyễn Đức

Cập nhật ngày Thứ tư, 03 Tháng 7 2013 08:59

Hôm nay về đây

Email In PDF

Hôm nay về đây

Sáng tác:Vũ Ngọc Toản

Trình bày:Pháp Như

 

Cập nhật ngày Thứ bảy, 08 Tháng 6 2013 07:40

Vô thường

Email In PDF

Vô thường

Album Nhạc Phật Giáo - Ca sỹ Hùng Thanh

Email In PDF

Album Nhạc Phật Giáo - Ca sỹ Hùng Thanh

Giấc mơ Tự Tại

Giấc Mơ Về Mẹ - Nhiều Ca Sỹ Thể Hiện

Email In PDF

Giấc Mơ Về Mẹ - Mai Quốc Việt

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 16 Tháng 5 2012 23:52

Nội Tôi _ Sáng Tác Đình Văn _ Trình Bày Đan Trường

Email In PDF

Nội Tôi _ Sáng Tác Đình Văn _ Trình Bày Đan Trường

Cập nhật ngày Thứ tư, 16 Tháng 5 2012 23:53

Mừng tuổi mẹ - Quang Lê

Email In PDF

Mừng tuổi mẹ - Quang Lê

Cập nhật ngày Thứ tư, 16 Tháng 5 2012 23:53

Trang 3 / 10