Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Mar 19th

Last update10:45:41 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Tin Tức Hoạt Động Của Vĩnh Minh Tự Viện Vĩnh Minh Tự Viện Cung Nghinh 500 Tôn Tượng Phật A Di Đà

Vĩnh Minh Tự Viện Cung Nghinh 500 Tôn Tượng Phật A Di Đà

Email In PDF

Sáng ngày 15 tháng 11 năm Tân Mão ( 09 tháng 12 năm 2011) Vĩnh Minh Tự Viện cung rước 500 Tôn Tượng Phật A Di Đà Khánh niệm ngày Vía Phật A Di Đà Đây là đợt cung rước lần 2 An vị trong số 10,000 Tượng dự kiến sẽ Tôn Trí ở Điện vạn Phật nằm trong lòng Vĩnh Minh Đại Phật.Buổi lễ diễn ra hết sức trang nghiêm trọng thể dưới sự chủ trì của Đại Đức Thích Đạo Duyệt cùng Tăng chúng Vĩnh Minh Tự Viện và gần 400 Phật Tử các nơi đồng hội tụ về tham dự .