Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Feb 24th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại HT.Thích Tâm Thanh

HT.Thích Tâm Thanh

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
21 Hướng Về Giải Thoát MP3 HT Thích Tâm Thanh 3365
22 Hoa Sen Trong Đạo Phật MP3 HT Thích Tâm Thanh 4362
23 Diệu Lực Quán Thế âm MP3 HT Thích Tâm Thanh 3454
24 Cửa Vào Diệu Pháp MP3 HT Thích Tâm Thanh 3097
25 Con Đường Tu Niệm MP3 HT Thích Tâm Thanh 3838
26 Con Đường Giải Thoát MP3 HT Thích Tâm Thanh 6331
27 Bồ Tát Thật Nghĩa MP3 HT Thích Tâm Thanh 3218

Trang 2 / 2