Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Sep 24th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại HT.Thích Tâm Thanh

HT.Thích Tâm Thanh

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
21 Hướng Về Giải Thoát MP3 HT Thích Tâm Thanh 5784
22 Hoa Sen Trong Đạo Phật MP3 HT Thích Tâm Thanh 6554
23 Diệu Lực Quán Thế âm MP3 HT Thích Tâm Thanh 5805
24 Cửa Vào Diệu Pháp MP3 HT Thích Tâm Thanh 5378
25 Con Đường Tu Niệm MP3 HT Thích Tâm Thanh 6422
26 Con Đường Giải Thoát MP3 HT Thích Tâm Thanh 8963
27 Bồ Tát Thật Nghĩa MP3 HT Thích Tâm Thanh 5655

Trang 2 / 2