CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH NGUYÊN HIỀN TẠI MỸ QUỐC VÀ CANADA TỪ NGÀY 27 / 08 ĐẾN NGÀY 10/ 10 / 2016

In

VĨNH MINH TỰ VIỆN

 

*TIỂU BANG CALIFORNIA - MIỀN BẮC

  • Từ Ngày 27/08 Đến Ngày 02/09/ 2016

CHÙA THIÊN ÂN

Thứ Bảy:   Ngày 27 - 08 - 2016
Từ:            7:00 Pm - 9:00 Pm
Chủ Nhật:  Ngày 28 - 08 - 2016
Từ:            10:30 Am - Thuyết Giảng  . LỄ VU LAN
Địa Chỉ:    4354  W   MCKINLEY  AVE
FRESNO  .  CA  93722
Tel:            (559) 547 - 6037

CHÙA PHƯỚC SƠN

Chủ Nhật:  Ngày 28 - 08 - 2016
Từ:            4:30 Pm     Thuyết Giảng . LỄ VU LAN
Địa Chỉ:    1623 SAINT   FRANCIS AVE
MODESTO,    CA  95356
Tel:            (510) 677 - 4566 / (209) 545 - 1944

CHÙA AN LẠC

CHÚNG LIÊN HOA

Thứ Hai:    Ngày 29  - 08 - 2016
Từ:             10:00 Am - 12:00 Pm
Địa Chỉ:     1647  E  SAN FERNANDO   ST
SAN JOSE, CA  95116
Tel:             (408) 254 - 1710

ĐẠO TRÀNG QUAN ÂM

Thứ Ba:      Ngày 30 - 08 - 2016
Từ:             10:00 Am - 5:00 Pm
Địa Chỉ:     1134  ROBERTS  AVE
SAN JOSE,  CA  95122

CHÙA DUYÊN GIÁC

Thứ Tư:       Ngày 01 - 09 - 2016
Từ:              7:00 Pm - 9:00 Pm
Địa Chỉ:       97  FOSS  AVE.  SAN JOSE, CA  95116
Tel:              (408) 828 - 5707

NIỆM PHẬT ĐƯỜNG FREMONT

Thứ Năm    Ngày 31 - 08 - 2016
Từ:             7:00 Pm - 9:00 Pm
Địa Chỉ:     4273  SOLAR WAY
FREMONT, CA  94538
Tel:             (510) 623 - 9485

* TIỂU BANG CALIFORNIA - MIỀN NAM

  • Từ Ngày 02 Đến Ngày 05 / 09 / 2016

BANG SEATTLE – TIỂU BANG WASINGTON

CHÙA BÁT NHÃ

Thứ Bảy:      Ngày 03 - 09 - 2016
Từ:               8:00 Am – 5:00 Pm   TU HỌC MỘT NGÀY
Chủ Nhật     Ngày 04 - 09 – 2016
Từ:               8:00 Am – 9:30 Pm
Tel:               (714) 944 - 5830

CHÙA PHỔ HIỀN

Chủ Nhật:     Ngày 04 - 09 - 2016
Từ:               10:00 Am - 12:00 Pm
Địa Chỉ:       10222  LARSON  AVE
GARDEN GROVE,  CA  92843
Tel:               (714) 537 - 2234 / (714) 878 - 4294

* TIỂU BANG  NEVADA

  • Từ Ngày 05 Đến Ngày 08 / 09 / 2016

CHÙA LIÊN HOA

Thứ Tư:       Ngày 07 - 09 - 2016
Từ:              11:00 Am – 12: 00 Pm
Địa Chỉ:      6233  W  FAIRBANKS  AVE
LAS VEGAS.  NV 89103
Tel:              (714) 878 - 4294

ĐẠO TRÀNG ƯU ĐÀM

Thứ Tư:       Ngày 07 - 09 - 2016
Từ:               4:00 Pm - 6:00 Pm
Địa Chỉ:       8946  CORAL SHALE  ST
LAS VEGAS,  NV 89123
Tel:               (702)  806 - 3355    

-    5:55 NGÀY 08 THÁNG 09: ĐẾN HOUSTON, TEXAS

-    NGÀY 09 THÁNG 09: ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA, SAN ANTONIO TEXAS

-    NGÀY 10 THÁNG 09: LỄ THẮP NẾN CẦU NGUYỆN

ĐẠO TRÀNG TỊNH ĐỘ LIÊN HỮU, AUSTIN TEXAS

-    NGÀY 11 THÁNG 09

07:30 Am:  NI VIỆN DIỆU NHÂN - ORLANDO FLORIDA

-    NGÀY 11 THÁNG 09

10:00 Am:  ĐẠO TRÀNG LIÊN HỮU

-    NGÀY 18 THÁNG 09: LỄ AN VỊ PHẬT CHÙA VĨNH MINH -

BATON ROUGE LOUISIANA

-    NGÀY 20 THÁNG 09: CHÙA LINH QUANG - PHILADELPHIA

-    NGÀY 21 THÁNG 09: ĐẾN NEW YORK

-    NGÀY 22 THÁNG 09: CHÙA KIM QUANG - TORONTO CANADA

-    NGÀY 24 THÁNG 09: KHOÁ TU MỘT NGÀY TẠI CHÙA TỪ THUYỀN -

(TỪ 9H00 AM ĐẾN 5:00.Pm).

-    NGÀY 25 THÁNG 09: KHÓA TU TỊNH NIỆM CHÙA TỪ THUYỀN -

ERMINGTON CANADA

10:00 Am ĐẾN 11:30 Pm: THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA TỪ THUYỀN.

-    NGÀY 02 THÁNG 10: CHÙA QUAN ÂM - TORONTO CANADA.

-    NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2016: ĐẾN MONTREAL.

-    CHỦ NHẬT NGÀY 2 THÁNG 10 NĂM 2016:

10:00 ĐẾN 12:00 Am: THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA QUAN ÂM MONTREAL.

-    THỨ BA NGÀY 4 THÁNG 10 NĂM 2016:

BAY SANG CALGARY (NỐI CHUYẾN TẠI TORONTO, THAM QUAN BUỔI TỐI TẠI CALGERY)

-    THỨ TƯ NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 2016:

10H ĐẾN 12H Am: THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA PHƯƠNG LIÊN, CALGERY.

13H: ĐẾN EDMONTON, THAM QUAN VÀ NGHỉ LẠI ĐÊM.

-
THỨ NĂM NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 2016:

10H ĐẾN 12H AM: THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA PHỔ ĐỨC, CALGERY.

- THỨ SÁU NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2016:

BAY QUA VANCOUVER, BUỔI CHIỀU THUYẾT GIẢNG TẠI TRANG TRẠI NẤM.

-    THỨ BẢY NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 2016:

11:00 ĐẾN 12:30 Pm: THUYẾT GIẢNG TẠI ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA, VANCOUVER.

BUỔI CHIỀU THAM QUAN THÀNH PHỐ, BUỔI TỐI QUA PHÀ ĐI VICTORIA

-    CHỦ NHẬT NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2016

11H ĐẾN 12:30: THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA VẠN HẠNH, VICTORIA.

BUỔI CHIỀU THAM QUAN THÀNH PHỐ, BUỔI TỐI QUA PHÀ VẾ LẠI VANCOUVER

-    NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2016:

11:00 Am BAY VẾ VIẾT NAM TẠI PHI TRƯỜNG VANCOUVER.

- HOÀN MÃN


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: