Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, May 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Phim Phật Giáo

Quan Âm Không Chịu Đi

Email In PDF

Phim: Quan Âm Bất Khẳng Khứ
Biên tập: DPA
Biên dịch: Tuệ Minh

Cập nhật ngày Thứ sáu, 24 Tháng 10 2014 09:59

Sự Tích Quán Thế Âm

Email In PDF

 

 

 

 

 

 

Tác Giả: Hải Đào Pháp Sư

Người Dịch: Liễu Tâm

Cập nhật ngày Thứ sáu, 06 Tháng 12 2013 08:17

Video Tang Lễ Cố Ni Trưởng Hải Triều Âm (P2)

Email In PDF

Minh Quang

Cập nhật ngày Thứ sáu, 20 Tháng 9 2013 10:02

Video Tang Lễ Cố Ni Trưởng Hải Triều Âm (P1)

Email In PDF

Minh Quang

Cập nhật ngày Thứ ba, 03 Tháng 9 2013 07:59

Đại Pháp Sư Huyền Trang

Email In PDF

 

 

 

 

 

 

Sưu Tầm

Cập nhật ngày Thứ bảy, 03 Tháng 8 2013 08:13

Phim Phổ Hành Hạnh Nguyện

Email In PDF

Sưu Tầm

Cập nhật ngày Thứ năm, 11 Tháng 7 2013 08:18

Lễ Tưởng Niệm 50 Bồ Tát Thích Quảng Đức

Email In PDF

Thuyết Minh: ĐĐ.Thích Nguyên Hiền

Dựng Phịm: Minh Quang

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 6 2013 08:05

Chú Tiểu Đi Tìm Mẹ

Email In PDF

Nguồn: Phât Âm

Cập nhật ngày Chủ nhật, 09 Tháng 6 2013 08:53

Trang 1 / 9