Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Jun 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Văn Hóa - Văn Học - Nghệ Thuật Âm Nhạc Phật Giáo Album Đóa Hoa Kỳ Diệu

Album Đóa Hoa Kỳ Diệu

Email In PDF
Mục lục bài viết
Album Đóa Hoa Kỳ Diệu
1. Đóa Hoa Kỳ Diệu
2. Tình Pháp Duyên Tăng
3. Mẹ Từ Bi
4. Một Ngày Vui
5. Giấc Mơ Tự Tại
6. Kinh Cầu Mẹ Từ Bi
7. Gặp Mẹ Trong Mơ
Tất cả các trang

 

 

 

 

 

 

 

Ca Sĩ: Hùng Thanh