Vĩnh Minh Tự Viện

Wednesday, May 22nd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 CÕI LÒNG TRONG SÁNG Thích Nguyên Hiền 2531
2 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 4 (KINH THỦY DỤ) Thích Nguyên Hiền 2981
3 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 3 (KINH THÀNH DỤ) VĨNH MINH TỰ VIỆN 3204
4 TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 02 VĨNH MINH TỰ VIỆN 2906
5 TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 01 VĨNH MINH TỰ VIỆN 3185
6 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 2 (KINH TRÚ ĐỘ THỌ) VĨNH MINH TỰ VIỆN 3717
7 KINH TRUNG A HÀM VĨNH MINH TỰ VIỆN 3913
8 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 2409
9 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 2230
10 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 2202
11 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 2556
12 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 2662
13 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 3364
14 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 2183
15 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 2677
16 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 2262
17 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 2411
18 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 5807
19 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 6137
20 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 5016

Trang 1 / 4