Vĩnh Minh Tự Viện

Wednesday, May 22nd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại ĐĐ.Thích Đạo Duyệt

ĐĐ.Thích Đạo Duyệt

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Quy Y Tam Bảo Thích Đạo Duyệt 3453
2 Tám Cái Khổ Thích Đạo Duyệt 3460
3 Phóng Sanh Thích Đạo Duyệt 2998
4 Làm Chủ Vận mệnh (media) Thích Đạo Duyệt 3634
5 Từ Phàm Lên Thánh Thích Đạo Duyệt 3452
6 Tín Tâm Niệm Phật -ĐĐ Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 3821
7 Phương Tiện Thiện Xảo - Đới Ngiệp Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 3255
8 Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26 - Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 3126