Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, May 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại ĐĐ.Thích Đạo Duyệt

ĐĐ.Thích Đạo Duyệt

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Quy Y Tam Bảo Thích Đạo Duyệt 2712
2 Tám Cái Khổ Thích Đạo Duyệt 2765
3 Phóng Sanh Thích Đạo Duyệt 2359
4 Làm Chủ Vận mệnh (media) Thích Đạo Duyệt 2963
5 Từ Phàm Lên Thánh Thích Đạo Duyệt 2757
6 Tín Tâm Niệm Phật -ĐĐ Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 3147
7 Phương Tiện Thiện Xảo - Đới Ngiệp Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 2575
8 Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26 - Thích Đạo Duyệt ĐĐ Thích Đạo Duyệt 2467