Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, May 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Giáo Phật Giáo và Khoa Học

VÔ SẮC TƯỚNG & NĂNG LƯỢNG TỐI CỦA VŨ TRỤ, VÀ 18 CĂN TRẦN THỨC CỦA PHẬT GIÁO

Email In PDF

Lê Huy Trứ

Vừa mới đây, những khoa học gia đã xác nhận rằng những vật hiện hữu được trong vũ trụ chỉ có chừng 5 phần trăm trong vũ trụ.  Phần còn lại 23% là chất tối (dark matter) và 72% là năng lượng tối (dark energy) không trực tiếp thấy được bằng nhục nhãn.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 28 Tháng 2 2016 09:08

Khi Khoa Học Nhìn Thấy Đức Phật

Email In PDF

Nhụy Nguyên

Bầu trời chúng ta đang ngước nhìn, khoa học ước đếm có hàng tỉ ngôi sao. Mà trái đất chưa thể lớn bằng một ngôi sao. Phi thuyền của nhân loại mới chỉ bay đến một số ngôi sao trong hệ ngân hà. Kinh Phật mô tả, một dải ngân hà được gọi là đơn vị thế giới. Cứ một ngàn dải ngân hà được tính là một tiểu thiên thế giới; một ngàn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới; một ngàn trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới.

Cập nhật ngày Thứ bảy, 13 Tháng 9 2014 20:19

Chân Không Diệu Hữu

Email In PDF

Nguyễn Tường Bách

Từ một tình trạng không có gì, phi thời gian không gian, không cần một nguyên nhân ngoại lai, có một sự bùng nổ, phát ra năng lượng và vật chất.

Cập nhật ngày Thứ tư, 26 Tháng 2 2014 07:59

Phật Pháp Lấp Lánh Hơn Dưới Ánh Sáng Khoa Học

Email In PDF

Nhụy Nguyên

Bầu trời chúng ta đang ngước nhìn, khoa học ước đếm có hàng tỷ ngôi sao. Mà Trái đất chưa thể lớn bằng một ngôi sao. Phi thuyền của nhân loại mới chỉ bay đến một số ngôi sao trong hệ Ngân hà.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 15 Tháng 9 2013 11:49

Thức - Chủ Đề Thảo Luận Ngày Thứ Tư Hội Đàm Tâm Thức Và Đời Sống

Email In PDF

Phúc Cường trích dịch

“Chúng tôi sử dụng cách tiếp cận vật lý để tìm hiểu thế giới. Trong các khảo sát thực nghiệm về tự nhiên, các lý thuyết cần phải được kiểm chứng. Cơ học lượng tử không nói gì cho chúng tôi về ý thức; tương tự bảng tuần hoàn các yếu tố cũng không cho chúng ta biết gì về điều đó.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 05 Tháng 7 2013 08:11

Tỉnh Thức Dưới Cái Nhìn Của Khoa Thần Kinh Học

Email In PDF

David Rock

Đỗ Hoàng Tùng dịch

Mới đây, Daniel Gilbert (tác giả quyển sách tuyệt vời có tựa là “Stumbling on Happiness”) và Matthew Killingsworth, học trò của ông, đã đưa ra một nghiên cứu khẳng định điều mà tất cả chúng ta vẫn hoài nghi, rằng về mặt tâm thần, hầu hết chúng ta đã làm lãng phí phần lớn thời gian của đời người.

Cập nhật ngày Thứ tư, 26 Tháng 6 2013 08:37

Trang 1 / 7