Vĩnh Minh Tự Viện

Wednesday, Apr 17th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 CÕI LÒNG TRONG SÁNG Thích Nguyên Hiền 2479
2 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 4 (KINH THỦY DỤ) Thích Nguyên Hiền 2941
3 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 3 (KINH THÀNH DỤ) VĨNH MINH TỰ VIỆN 3146
4 TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 02 VĨNH MINH TỰ VIỆN 2868
5 TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 01 VĨNH MINH TỰ VIỆN 3144
6 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 2 (KINH TRÚ ĐỘ THỌ) VĨNH MINH TỰ VIỆN 3682
7 KINH TRUNG A HÀM VĨNH MINH TỰ VIỆN 3866
8 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 2390
9 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 2205
10 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 2177
11 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 2535
12 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 2636
13 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 3339
14 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 2169
15 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 2654
16 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 2242
17 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 2391
18 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 5788
19 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 6115
20 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 4995

Trang 1 / 4