Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, May 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại TT.Thích Nguyên Hiền

TT.Thích Nguyên Hiền

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 CÕI LÒNG TRONG SÁNG Thích Nguyên Hiền 1030
2 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 4 (KINH THỦY DỤ) Thích Nguyên Hiền 1347
3 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 3 (KINH THÀNH DỤ) VĨNH MINH TỰ VIỆN 1637
4 TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 02 VĨNH MINH TỰ VIỆN 1358
5 TƯ TƯỞNG KINH THẮNG MAN - PHẦN 01 VĨNH MINH TỰ VIỆN 1658
6 KINH TRUNG A HÀM - PHẦN 2 (KINH TRÚ ĐỘ THỌ) VĨNH MINH TỰ VIỆN 2251
7 KINH TRUNG A HÀM VĨNH MINH TỰ VIỆN 2188
8 Video Pháp Thoại "Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư", KTPT 88 Thích Nguyên Hiền 1517
9 NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG Thích Nguyên Hiền 1369
10 SƯỞI ẤM CHO NHAU Thích Nguyên Hiền 1306
11 THỜ PHẬT CÚNG PHẬT Thích Nguyên Hiền 1710
12 PHƯƠNG TRỜI THONG DONG Thích Nguyên Hiền 1735
13 PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Thích Nguyên Hiền 2560
14 Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư Thích Nguyên Hiền 1357
15 Tín Tâm Niệm Phật Thích Nguyên Hiền 1851
16 QUY Y TAM BẢO Thích Nguyên Hiền 1404
17 HÓA GIẢI NỘI KẾT Thích Nguyên Hiền. 1545
18 NGHI THỨC QUÁ ĐƯỜNG Thích Nguyên Hiền 4952
19 Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Bổn Thích Nguyên Hiền 5329
20 Pháp Thoại Nhân Duyên Thích Nguyên Hiền 4214

Trang 1 / 4