Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, May 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Pháp Thoại HT.Thích Tâm Thanh

HT.Thích Tâm Thanh

Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Lời Cho Mái Tóc Xanh HT.Thích Tâm Thanh 4754
2 Thủ Lăng Nghiêm (MP3) Lược Giảng HT Thích Tâm Thanh 8576
3 Kinh Pháp Hoa (MP3) P41 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 8290
4 Kinh Pháp Hoa (MP3) P22 Tiếp Theo HT Thích Tâm Thanh 5980
5 Kinh Pháp Hoa (MP3) Tiếp Theo P12 HT. Thích Tâm Thanh 5787
6 Kinh Pháp Hoa (MP3) HT. Thích Tâm Thanh 50955
7 Duy Thức Học HT. Thích Tâm Thanh 28812
8 Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức HT Thích Tâm Thanh 4816
9 Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6993
10 Ý Nghĩa Sám Hối (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5526
11 Ý Nghĩa Hoa Sen (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5422
12 Tương Quan Sống Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5251
13 Thất Bồ Đề Phần (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6661
14 Tại Gia Bồ Tát Giới (MP3) HT Thích Tâm Thanh 6411
15 Sống Và Chết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5427
16 Quê Hương Tôi (MP3) HT Thích Tâm Thanh 5404
17 Phật Pháp Tóm Kết (MP3) HT Thích Tâm Thanh 4687
18 Phật Đản MP3 HT Thích Tâm Thanh 4667
19 Làm Sao Tránh Mặt Diêm Vương MP3 HT Thích Tâm Thanh 4995
20 Kinh Pháp Bảo Đàn MP3 HT Thích Tâm Thanh 26175

Trang 1 / 2