Vĩnh Minh Tự Viện

Wednesday, Apr 17th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Kinh Chú
Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Kinh Đại Bảo Tích HT.Thích Trí Tịnh 6544
2 Kinh Pháp Cú Tịnh Minh 3228
3 Chú Phổ Am Sưu Tầm 3331
4 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật HT. Tuyên Hóa 4754
5 Kinh Qúa Khứ Vị Lai Nhân Qủa Tác giả: "Hán dịch: đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la" 4555
6 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Tác giả: Hán Tạng: Phụ Ðông Tấn Lục 5364
7 Kinh Lương Hoàng Sám Dịch: HT Thích Viên Giác 7081
8 Kinh Lăng Già Thích Duy Lực 5801
9 Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Thoát (Tụng) Thích Trí Thoát 6451
10 Niệm A - Di- Đà Phật (Nhạc) Nguồn: hoalinhthoai.com 3158
11 Từ Bi Thủy Sám - Thích Trí Thoát Thích Trí Thoát 8338
12 Hông Danh Sám Hối - Thích Chiếu Túc Thích Trí Thoát 4755
13 Kinh Dược Sư -Thích Trí Thoát tụng . 4106
14 Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng . 4615
15 Trường Ca Kinh Vu Lan _ Võ Tá Hân Phổ Nhạc . 5545
16 Trường Ca Kinh A Di Đà . 3442
17 Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (Tieng Phan) . 5708
18 Chú Đại Bi Thầy Thích Trí Thoát tụng Thích Trí Thoát tụng 8185
19 Bát Nhã Tâm Kinh_ Thích Trí Thoát Tụng Thích Trí Thoát Tụng 24850
20 Thập Chú - Đại đức Thích Trí Thoát trì tung Đại đức Thích Trí Thoát trì tụng 7477

Trang 1 / 3