Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, May 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Kinh Chú
Tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1 Kinh Đại Bảo Tích HT.Thích Trí Tịnh 5385
2 Kinh Pháp Cú Tịnh Minh 2509
3 Chú Phổ Am Sưu Tầm 2566
4 Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật HT. Tuyên Hóa 3550
5 Kinh Qúa Khứ Vị Lai Nhân Qủa Tác giả: "Hán dịch: đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la" 3392
6 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Tác giả: Hán Tạng: Phụ Ðông Tấn Lục 4167
7 Kinh Lương Hoàng Sám Dịch: HT Thích Viên Giác 5907
8 Kinh Lăng Già Thích Duy Lực 4606
9 Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Thoát (Tụng) Thích Trí Thoát 5166
10 Niệm A - Di- Đà Phật (Nhạc) Nguồn: hoalinhthoai.com 2390
11 Từ Bi Thủy Sám - Thích Trí Thoát Thích Trí Thoát 7161
12 Hông Danh Sám Hối - Thích Chiếu Túc Thích Trí Thoát 4026
13 Kinh Dược Sư -Thích Trí Thoát tụng . 3360
14 Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng . 3850
15 Trường Ca Kinh Vu Lan _ Võ Tá Hân Phổ Nhạc . 4304
16 Trường Ca Kinh A Di Đà . 2618
17 Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (Tieng Phan) . 4873
18 Chú Đại Bi Thầy Thích Trí Thoát tụng Thích Trí Thoát tụng 7324
19 Bát Nhã Tâm Kinh_ Thích Trí Thoát Tụng Thích Trí Thoát Tụng 23232
20 Thập Chú - Đại đức Thích Trí Thoát trì tung Đại đức Thích Trí Thoát trì tụng 6662

Trang 1 / 3