Lung Linh Đêm Xuân Từ Bi Chùa Ninh Tảo

In

Chùa Ninh Tảo

Từ đêm mồng 1 đến đêm mồng 7 Tết Bính Thân, Đại đức Thích Đạo Duyệt trụ trì chùa Ninh Tảo xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã cùng nhân dân tổ chức Pháp Hội Dược Sư cầu cho quốc thái đân an, mọi người ấm no và Phật tử được an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.

 

Sau đây là một số hình ảnh sinh động và lung linh của buổi lễ

Phật tử về chùa chúc Tết đại đức Thích Đạo Duyệt

TT. Thích Nguyên Hiền giảng ngày khai pháp

Đông đảo Phật tử đến tham dự ngày khai pháp đầu tiên.

Lễ phóng sanh

Cung nghinh Chư tôn thiền đức quang lâm Pháp hội

TT. Thích Nguyên Hiền (ngồi giữa), ĐĐ. Thích Đạo Duyệt (ngồi bên phải),

ĐĐ. Thích Nguyên Giác (ngồi bên trái)

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật.

Chư Tôn Thiền Đức cùng Phật tử tụng thời Kinh Dược Sư đầu năm.

Buổi lễ diễn ra hết sức trang nghiêm và thanh tịnh

TT. Thích Nguyên Hiền (trụ trì Vĩnh Minh Tự Viện) sái tịnh Đàn tràng.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: