LỄ CUNG THỈNH NHỤC THÂN CỐ HÒA THƯỢNG thượng THIỆN hạ HẠNH NHẬP KIM QUAN

In

Vĩnh Minh Tự Viện

Ảnh: Minh Quang - Duy Cường

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, vị ẩn sĩ cuối cùng của mặt đất, bậc ẩn Tăng vĩ đại đã mỉm cười trút hơi thở cuối cùng sau 86 năm trụ thế, sau khi chuông chùa vừa điểm, lúc 19h00 ngày 18 tháng 02 năm Bính Thân (26/03/2016).

Suốt một đời không danh không tướng, nhưng đạo phong lan tỏa và tình cảm của Tăng ni Phật tử Tịnh xứ Hương Nghiêm hướng về Ngài vô cùng kính ngưỡng. Thể theo nghi thức Thiền môn, chiều ngày 19 tháng 02 năm Bính Thân, ngày Vía Bồ-tát Quán Thế Âm, hàng môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Ngài nhập kim quan vô cùng cảm động.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Toàn Đức, Thành Viên Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGVN, Trưởng BTS Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng, Hòa thương Thích Minh Bá, bậc tôn túc tại trú xứ Tịnh độ Hương Nghiêm, Hòa thượng Thích Toại Châu, Hòa thượng Thích Thanh Thế cùng chư tôn Thiền đức Tăng Ni trong Tịnh xứ, chư Tăng Ni trong tông môn pháp phái.

Sau lễ nhập kim quan, toàn thể từ môn pháp phái tại Lâm Đồng, trong đó có Tăng chúng Vĩnh Minh Tự Viện, Ni chúng chùa Linh Phong Đà Lạt làm lễ tho tang. Dưới sự gia trì của TT. Sám chủ Thích Viên Thắng cùng chư tôn đức trong Ban kinh sư, buổi lễ diễn ra trong không khí ngậm ngùi, hoan hỷ và vô cùng ấm áp.

Sau đậy là một vài hình ảnh của buổi lễ:

Nhục Thân Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng THIỆN hạ HẠNH

Hiếu Đồ

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: