CẤU ĐỐI XUÂN ẤT MÙI

In

Thích Nguyên Hiền

Cuối năm vui vui. Tôi xin làm vài câu đối hầu bạn đọc để có một chút gì đó gọi là Xuân.

CÂU ĐỐI VIỆT

Ơi bạn ơi bè, mai mốt xuân qua rồi cũng mất
Này anh này chị, hôm nay tết đến hãy cười tươi.

***

Thắp một lư trầm, hương quyện chén trà thơm đãi khách
Khơi vài ngọn nến, mai đơm nhành lộc nỏn mừng xuân.

***

Tết về xứ thăm nhau, chúc tụng gia phong luôn thịnh vượng
Xuân đến chùa lễ Phật, nguyện cầu thế đạo mãi bình an.

***
Mai tết rộ vườn xưa, nhớ nghĩa sanh thành, vẽ giữa tầng không vài tiếng kệ
Đào xưa khoe chốn cũ, niệm ân Thầy tổ, gửi vào cõi biếc một hồi chuông.

***
CÂU ĐỐI CHỮ HÁN

默竹寒梅, 霜降庭前懷梵貝
黄鶯紫燕, 音聞寮後想鐘聲

Mặc trúc hàn mai, sương giáng đình tiền hoài phạm bối
Hoàng oanh tử yến, âm văn liêu hậu tưởng chung thanh.

***

朝暮二時, 請叩鸿鐘登大梵
春秋四季, 開撞法嚮到天空

Triêu mộ nhị thời, thỉnh khấu hồng chung đăng đại phạm
Xuân thu tứ quý, khai tràng pháp hưởng đáo thiên không.

***

淨處鐘聲, 育德養心春四季
禪堂鼓拍, 招財長福節周年

Tịnh xứ chung thanh, dục đức dưỡng tâm xuân tứ quý
Thiền đường hổ phách, chiêu tài trưởng phước tiết chu niên.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: